• Miejsce na reklame.

Najnowocześniejszą oraz w największym stopniu rozwijającą się branżą przemysłu komunikacyjnego jest na pewno transport lotniczy – Lotnisko Paryż Beauvais. Transport lotniczy rozpoczął swoją rozszerzoną działalność tuż po II wojnie światowej. W tym czasie silnie zaczęły ze sobą rywalizować dwie światowe potęgi militarne, czyli Stany Zjednoczone oraz Związek Radziecki. Był to czas tzw. zimnej wojny, która napędzała oba kraje do podejmowania coraz nowszych przedsięwzięć na polu technologicznym i gospodarczym, dziś tą rolę przejął przewóz typu Lotnisko Beauvais. Motoryzacja była zdecydowanie domeną Stanów, jakkolwiek w produkcji samolotów Związek Radziecki nie ustępował. W dzisiejszych czasach, przewozy drogą powietrzną kierowane są po największej części do osób oraz do realizacji transportu drobnych paczek. Zdecydowanym liderem są w dalszym ciągu Stany Zjednoczone, których udział na międzynarodowym rynku przewoźników wynosi ok. 38% – Paryż charles de gaulle. Ta odmiana transportu jest jedną z najbardziej bezpiecznych i w głównej mierze najszybszych. Ma jednak ograniczone dyspozycje funkcjonowania, z uwagi na niezmiernie wysokie nakłady pieniężne, jakie należy ponieść przy jej organizacji.

Categories: Turystyka

Comments are closed.